Психосинтеза: Стицање увида кроз самоспознају

Добродошли на блог психосинтезе

Контакт: мејл tragtm@yahoo.com

Магистар психологије личности са искуством у клиничком раду, пружа услуге из области психодијагностике и психолошког саветовања.

 1.  ПСИХОДИЈАГНОСТИКА  која укључује процену интелигенције, доминантних особина, структуре и динамике личности. Циљеви могу бити разноврсни:

а)  Као почетни део психотерапијског процеса у циљу његовог усмеравања и дефинисања оптималног психотерапијског приступа клијенту,

б) Као део професионалне орјентације, како би клијент упознао сопствене потенцијале који су битни за бављење одређеном професијом,

в) Као активност којом клијент жели да стекне увид у сопствене снаге и слабости у структури и динамици своје личности. 

  2.       САВЕТОВАЊЕ  као индивидуални рад са адолесцентима и одраслим особама усмерен на стицање увида у психичку динамику која је везана за  животну ситуацију клијента и јачање психичког система у смислу клијентове способности да проналази одговарајућа решења за актуелне психосоцијалне конфликте и проблеме. Теоријска основа саветовања је его-психоаналитичко и когнитивистичко схватање психичког функционисања, а главна питања на којима је фокусиран саветодавни рад су:

            а)  Све врсте претераних стаховања, како оних везаних за спољашње околности и објекте, тако и претеране забрибутости која оптерећује свакодневно фунционисање.

            б)  Подршка у процесу туговања после губитка блиских особа.

            в)  Проблеми у успостављању блиских веза са другим људима, функционисању у интимним односима.

            г)  Проблеми са испољавањем љутње и агресивности  у међуљудским односима, било да је реч о немогућности да се љутња на било који начин испољи већ се стално задржава  „у себи“ или да је испољавање учестано и бурно.

Могућ и долазак на адресу клијента. За сва ближа обавештења обратите се на наведену мејл адресу.

 • My First Blog Post

  October 24, 2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Introduce Yourself (Example Post)

  October 24, 2019 by

  This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.